Приложение и аплет

Земеделско приложение на JTI

app

Щракнете върху Изтегляне

*JTI селскостопанското приложение е мобилен терминален софтуер, който предоставя селскостопански автономни маршрутни операции и селскостопанско географско проучване и картографиране, което интегрира управлението на земеделски парцели, многоизмерни операции за растителна защита, оперативни записи и функции за управление на оборудването за растителна защита.Селскостопанското приложение JTI е гъвкаво и лесно за използване, интелигентно и ефективно.С дронове от серия JTI M, той помага на потребителите значително да подобрят ефективността на селскостопанското производство.