Лекция на JTI

Лекция на JTI
За обучение на селскостопански елити

JTI Lecture има значително влияние в областта на съвременните услуги за знания в областта на селското стопанство и обучава елита за селските райони чрез дистанционно преподаване чрез интернет и места за обучение по целия свят.JTI Academy продължава да кани експерти и практици в областта на селскостопанската наука и технологии да споделят своя опит и постижения за потребителите, да комбинират онлайн теория и практика на място, ефективно да разпространяват дронове и знания за селскостопанското производство и да култивират селскостопански таланти.

Система за практическо обучение

Професионални квалификации

Онлайн въпроси и отговори

Онлайн видео курсове

Станете майстор оператор, като се учите у дома